MAXI fashion
Jediný bezplatný odborný magazín pre obchodníkov z oblasti módy v ČR a SR


Nanovlákna včera,dnes a zítra

Nanovlákna včera,dnes a zítra

-jdv-

Několik posledních let věnují vědci na celém světě mimořádnou pozornost nanovláknům a široké oblasti jejich aplikací. O nanovláknech, která mají průměr 50–500 nm (nano znamená jednu miliardtinu základní jednotky), odborníci předpokládají, že přinesou revoluci v medicíně, elektrotechnice, automobilovém průmyslu, kosmetice, energetice a dalších průmyslových sférách i ve službách. Někteří vědci přirovnávají nástup nanotechnologií k největším milníkům lidského vývoje, jako byl vynález parního stroje nebo vyslání prvního Sputniku do vesmíru.

První vizi nanotechnologií předložil v roce 1959 americký fyzik Richard Feynman. K masovému používání technologie ani samotných nanovláken však nedošlo. Hlavní příčinou, proč se zatím nepodařilo uvést nanovlákna do masové produkce, je složitost jejich výroby v průmyslovém měřítku. Pokusy o vytvoření nanovláken prováděla již v roce 1934 společnost Formalas. Podstatně lepších výsledků však bylo dosaženo až o několik desítek let později, kdy vznikla technologie elektrospinningu. V procesu elektrozvlákňování se nejčastěji využívá stejnosměrného elektrostatického pole o vysoké intenzitě. Toto pole je tvořeno napětím mezi elektrodami, z nichž jedna je v podobě úzké kapiláry a druhá například v podobě disku, který je plochou postavený stranou proti vrcholu kapiláry. Kapilárou je vytlačován polymerní roztok. Protože je kapilára současně nabitá, dochází k přenosu náboje do roztoku polymeru. Na polymerový roztok, který se ocitne v ústí kapiláry, působí dvě síly: coulombovská, daná neseným nábojem, a odstředivá, daná rotací kapiláry. Síly způsobí energické vytažení hmoty roztoku směrem ke kolektoru. Dojde k vytvoření takzvaného Taylorova kužele, což je mikroskopický prostorový útvar, který je výslednicí všech sil panujících na vrcholu trysky. Vytažené vlákno se pak na cestě ke kolektoru prodlužuje a ještě štěpí, přičemž dochází k obrovskému nárůstu povrchu, který je spojen s masivním odchodem rozpouštědel. Při vhodném uspořádání trysky a kolektoru a správné volbě rozpouštědel pak dopadají na kolektor již suchá vlákna, která mají submikronové průměry.
Princip elektrospinningu je znám již delší dobu, ale nikomu se nepodařilo jeho průmyslové využití s dostatečnou výrobní kapacitou. Situace se změnila v roce 2003, kdy Technická univerzita v Liberci zažádala o patent pro technologii průmyslové výroby nanovlákenného materiálu. Tato revoluční technologie byla nazvána NanospiderTM.
V principu se jedná o modifikovaný způsob přípravy nanovláken a nanovlákenných vrstev metodou elektrostatického zvlákňování roztoků polymerů. Na rozdíl od ostatních vědeckých postupů nepoužívá NanospiderTM pro tvorbu vláken žádné trysky ani kapiláry. K tomu slouží rotující válec částečně ponořený v roztoku polymeru. Hlavní výhodou této technologie je výrazný vzrůst výrobní kapacity.
Patent na novou technologii koupila od Technické univerzity společnost Elmarco, která s univerzitou i nadále úzce spolupracuje. Společně zkonstruovaly řadu laboratorních zařízení určených pro výzkum a vývoj elektrospinningu, ale především pilotní linky pracující v šíři 1 a 1,6 m. Společnost Elmarco poté vyprojektovala a vyrobila první laboratorní zařízení s názvem NS Lab (firma ho prodala americké armádě) a první průmyslovou linku na světě na výrobu netkané textilie z nanovláken NSLine. Tato linka dokáže vyrobit za rok více než deset milionů metrů čtverečních této textilie. První stroj NSLine koupil nadnárodní koncern se sídlem ve Spojených státech amerických zabývající se filtrací médií pro dieselové motory.
Samotná výroba nanovláken, která jsou viditelná pouze pod elektronovým mikroskopem, je takovým malým technickým zázrakem. NANOSPIDER Antimicrobe Web™ firmy Elmarco, sloužící k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot ze vdechovaného nebo vydechovaného vzduchu, umí zachytit více než 99,9 procenta virů a bakterií. Za Antimicrobe Web™ obdržela firma v roce 2007 světové ocenění Nano50™ v kategorii Produkt.

Inzercia

Velkoobchodní centrum módy na internetu Módne tetovanie na vlastnej fotografii!
Čipkové tetovanie - Kuriozity.
Stovky vzorov a motívov tetovaní. Móda a tetovanie? Viac: tetovanie vzory a tetovanie motívy, tetování.
Moderné a módne mená
HappyHairShop.sk