MAXI fashion
Jediný bezplatný odborný magazín pro obchodníky z oblasti módy v ČR a SR


Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2011

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2011

zdrok: ATOK, foto: profimedia.cz, ATOK

Tržby textilního a oděvního průmyslu dohromady (TOP) zaznamenaly výrazný růst oproti stejnému období minulého roku. Tahounem tohoto růstu byl zejména textilní průmysl, který rostl o úctyhodných 13,1 %, přičemž toto oživení bylo v loňském roce způsobeno především oživením poptávky (zejména z Německa).

Oděvní průmysl také zaznamenal růst a oproti stejnému období minulého roku navýšil svoje tržby o 4 %. I přes mírný optimismus se ATOK k těmto výsledkům zatím staví zdrženlivě zejména z důvodu možného zpomalení růstu poptávky právě z Německa. Situace v zaměstnanosti se oproti minulému roku obrací k lepšímu. Trend klesající zaměstnanosti se zpomalil a pozvolna se obrací k růstu. A to zejména v textilním průmyslu, kde zaměstnanost na konci roku 2011 rostla o 0,6 % (oproti konci roku 2010), ovšem nedostala se nad úroveň 1. čtvrtletí roku 2010, ve kterém došlo k výraznému snížení zaměstnanosti. V oděvním průmyslu zaměstna nost naopak znovu klesá, i když od poloviny roku do 3. čtvrtletí byly signály o zastavení tohoto poklesu a dokonce mírném růstu, tyto se ovšem na konci roku bohužel nepotvrdily. Tento pokles je dle našeho názoru kompenzován předpokládaným růstem zaměstnanosti u malých firem do 20 zaměstnanců, jejichž počet se oproti roku 2010 zvýšil více než o tisíc subjektů. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Průměrná mzda v 1. pololetí roku 2011 se celkově v TOP zvýšila, a to zejména díky růstu v textilním průmyslu o 2,9 %, kde dokonce předčila úroveň konce roku 2010, kdy byla doposud nejvyšší. Naopak v oděvním průmyslu zaznamenala pokles o 2 %. Produktivita práce se jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu zvyšovala rychlým tempem. Zvláště v textilním průmyslu byl růst výrazný. Dosáhl 12,5 % a během posledních 15 let se hodnota tohoto ukazatele zvýšila 3krát (o 300 %). Ale i v oděvním průmyslu dosáhl růst produktivity práce významné hodnoty, a to 8,3 %, což je vzhledem k minulým letům v oděvním průmyslu vítaná změna. Z výše uvedeného je patrné, že se ekonomická situace v odvětví textilního a oděvního průmyslu lepší. Úroveň tržeb ovšem stále nedosahuje hodnoty před krizí. Od 3. čtvrtletí roku 2008 do 3. čtvrtletí roku 2009 tržby textilního a oděvního průmyslu prakticky jen klesaly. Toto bylo patrné zvláště u textilního průmyslu. Po určitém přechodném období ale tržby v textilním průmyslu, jak již bylo výše zmíněno, začaly od začátku roku 2011 významně růst. Poněkud jiná byla situace v oděvním průmyslu, kde tržby od 3. čtvrtletí roku 2009 naopak stále spíše klesaly. I zde ale tržby od 4. čtvrtletí roku 2010 nabírají rostoucí tendenci, i když jen pozvolnou. Počet subjektů textilního a oděvního průmyslu nad 20 pracovníků se za rok 2011 snížil na cca 420 subjektů z přibližně 430 na konci roku 2010. Trend poklesu se ovšem proti předchozím obdobím značně zpomalil.

Na základě výsledků za rok 2011 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu 46,2 mld. Kč. Z toho 39,6 mld. Kč v textilním sektoru a 6,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb TOP o 11,7 % ve srovnání oproti stejnému období předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 13,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 4 %.

Na základě výsledků za rok 2011 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu 46,2 mld. Kč. Z toho 39,6 mld. Kč v textilním sektoru a 6,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb TOP o 11,7 % ve srovnání oproti stejnému období předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 13,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 4 %.

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2011 hodnoty 17,1 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,7 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla více než 18,8 tis. Kč, což je přibližně o 4 900 Kč více než v oděvním průmyslu.

Produktivita na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku 2011 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (1 820 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (530 tis. Kč/ pracovník/ rok). V textilním sektoru produktivita vzrostla o 12,5 %. Stejně tak v oděvním sektoru, kde produktivita vzrostla o 8,3 % oproti stejnému období předchozího roku.

Inzerce

Velkoobchodní centrum módy na internetu Doplňky - kontaktní čočky
Krajkové tetování
Módní tetování
vybavení prodejen
Najväčšie výhody podnikania na internete
Účesy | Tisíce účesů, módní střihy, svatební, společenské: účesy pro polodlouhé vlasy, účesy pro krátké vlasy | happyhair.sk | HappyHairShop